Adverteren

Neem voor meer informatie over de advertentie- en partnerships mogelijkheden en de verschijningsdata contact op met:

Afdeling Partnerships
Tel: +31 (0)73 85 00034
E-mail: partnerships@wildvanfreek.nl

Specs:
Doelgroep: 7 – 11 jaar
Oplage tijdschrift: 45.000 exemplaren (startoplage)
Frequentie tijdschrift: 13x per jaar + 1 zomerspecial + 1 winterspecial
Wild van Freek digitale nieuwsbrief: 10.000 kinderen + ouders

Tarieven:
2/1 advertentie: €7.000
1/1 advertentie: €3.750
Banner Wildvanfreek.nl*: €1.000
Item in WvF digitale nieuwsbrief: €2.000
* per 2 weken

Formaten:
1/1 advertentie                    Wild van Freek                210 x 270 mm bladspiegel + 3 mm afsnede
2/1 advertentie:                   Wild van Freek                420 x 270 mm bladspiegel + 3 mm afsnede
Banners:                                 Wildvanfreek.nl              728 x 90 pxl

Reproductiemateriaal:
Certified pdf: MagazineAds1v2 of MagazineAds1v3 te downloaden op www.certifiedpdf.net
Kleurenprofiel: ECI: ISOcoated_v2_eci_300.icc te downloaden van www.rotosmeets.nl

Aanleveren Reproductiemateriaal:
Per email of op cd +kleurenproef* kan separaat aangeleverd worden.
Gegevens voor het uploaden op de ftp-server aanvragen bij:
Wild van Freek – t.a.v. Advertenties – Marco Rensen
Postbus 380 – 5201 AJ ‘s-Hertogenbosch
T: 073 850 00 20 – partnerships@wildvanfreek.nl

* Indien geen kleurenproef wordt meegeleverd, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor kleurafwijkingen en/of opmaakfouten.