Zoeken

Algemene voorwaarden Superwinactie!

1. Algemeen 

1.1       Wild van Freek B.V. is een samenwerking tussen Studio Freek en Blink Uitgevers B.V. gevestigd Koningsweg 66, 5211 BN te ’s-Hertogenbosch. Deze winactie wordt uitgeschreven door Blink Uitgevers B.V. en Wild van Freek B.V; hierna aangeduid als Blink Media. Deze spelvoorwaarden van Blink Media zijn van toepassing op winacties die door Blink Media eventueel in samenwerking met derden, worden georganiseerd.

1.2       Deelnemers jonger dan 16 jaar dienen toestemming te hebben van hun ouders, voogd of wettelijk vertegenwoordiger om mee te doen met de winactie.

1.3       De Winactie wordt georganiseerd van 8 augustus tot en met 22 oktober 2019.

1.4       Blink Media behoudt zich het recht voor om de Winactie zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze de verplichting te hebben tot een schadevergoeding aan de Deelnemers.

1.5       Met vragen of opmerkingen over de spelvoorwaarden of winacties kan contact opgenomen worden met Blink Media.

2. Deelname 

2.1       De Winactie bestaat uit het inzenden van de oplossing van de woordzoeker plus achterlaten van de gegevens van Deelnemer die bestaan uit de naam, geboortedatum, e-mail en adres van Deelnemer. 

2.2      Deelnemers dingen alleen mee naar een prijs indien aan alle onderdelen van de  Actie als beschreven in artikel 2.1 is voldaan.

2.3       Met jouw inzending geef je toestemming om jouw naam te publiceren op Wild van Freek Facebook en wildvanfreek.nl.

2.4     Blink Media heeft het recht om een deelnemer van een winactie uit te sluiten indien     blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

2.5       Organisator kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer, of voor een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens.

3. Prijs 

3.1       Indien Deelnemers voldoen aan de voorwaarden uit de Spelvoorwaarden, maken zij kans op het prijzenpakket.

3.2       Vanaf 22 augustus 2019 wordt er 10 weken lang een prijswinnaar gekozen uit alle inzendingen. 1 keer inzenden is voldoende om alle weken, die na inzenden nog resteren, deel te nemen aan de winactie. Laatste trekking vindt plaats op 23 oktober 2019. 

3.3       Winnaars worden bekend gemaakt via Wild van Freek Facebook en op wildvanfreek.nl. Tevens ontvangen winnaars ook een persoonlijk bericht per e-mail. 

3.4       De prijswinnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht. Tevens zullen de tekeningen van de winnaars gepubliceerd worden op bobo.nl met vermelding van voornaam en leeftijd van Deelnemer.

3.5       De aanwijzing van de winnaar(s) van prijzen uit de deelnemers geschiedt op onpartijdige wijze.

3.6     De Prijzen worden eind oktobernadat alle trekkingen hebben plaatsgevonden, toegestuurd aan de prijswinnaars. Indien prijzen om welke reden dan ook niet aan een prijswinnaar kunnen worden uitgekeerd, behoudt Blink Media zich het recht om een nieuwe 
prijswinnaar te trekken.

3.7       De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs.

3.8       Blink Media keert slechts één prijzenpakket uit per telefoonnummer, e-mailadres dan wel woonadres uit.

3.9       Over de uitslag van de acties kan niet worden gecorrespondeerd.

3.10     Blink Media is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (inclusief schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport). Eventuele kansspelbelasting en BTW die in verband met prijzen wordt betaald, komt voor rekening van Blink Media.

4. Persoonsgegevens

4.1       Het verstrekken van de persoonsgegevens is noodzakelijk om aan de Winactie te kunnen deelnemen. Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt ten behoeve van de Winactie en de daaruit voortvloeiende prijsuitreiking.

4.2       De deelnemer erkent op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van Blink Media.

5. Aansprakelijkheid

5.1       Deelname aan de Actie is op eigen risico.

5.2       Blink Media en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de door haar uitgereikte prijzen. Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor risico van de winnaar/gebruiker.

5.3       Blink Media is niet aansprakelijk voor de opgave door de Deelnemer van verkeerde gegevens, voor eventueel verloren gegane inschrijvingen of andere wijze van verlies van dergelijke gegevens.

5.4       Organisator behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht de actie op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. Organisator kan in voorkomend geval een alternatieve prijs toekennen.

6. Toepasselijk recht 

6.1.      Op deze spelvoorwaarden en de Winactie en alle daaruit voortvloeiende rechten en plichten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.2.      Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. In gevallen waarin de Spelvoorwaarden niet voorzien, beslist Blink Media.

6.3       Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met de Blink Klantenservice via: 073 – 8500033 of per e-mail via: post@wildvanfreek.nl. U ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.

Wild van Freek maakt gebruik van cookies

Met behulp van deze cookies kunnen we informatie verzamelen over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om je buiten onze website relevante aanbiedingen te tonen. En worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken. Door op 'Ok' te klikken stem je in met het plaatsen van cookies. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op 'Cookie instellingen aanpassen'. Meer informatie over cookies.

Wij gebruiken de volgende cookies:

We slaan je instellingen op in een cookie. Wil je later je instellingen wijzigen? Verwijder dan de cookies via je browser.

Cookie instellingen aanpassen